#mikrodotacje2022 – nabór 1 | zapraszamy do składania ofertCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2022.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru – na wnioski czekamy od 01 do 21 marca 2022 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 01 kwietnia do 31 lipca 2022 roku.

Program #mikroDOTACJE2022 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2022 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostanie 80 000 zł, które będzie rozdysponowane w minimum dwóch naborach: w naborze 1 – 40.000 zł, w naborze 2 – 40.000 zł. W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze.

Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za priorytetowe działania w pierwszym naborze uznaje się działania realizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (30 maja 5 czerwca), z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2022 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikrodotacje2022.

  1. Spotkanie informacyjne online 1 – 04.03.2022 (piątek), godz. 12.00
  2. Spotkanie informacyjne online 2 – 08.03.2022 (wtorek), godz. 17.00
  3. Spotkanie informacyjne online 3 – 12.03.2022 (sobota), godz. 10.00

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: [email protected], telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl

Najważniejsze dokumenty:

  1. karta poglądowa oceny formalnej
  2. karta poglądowa oceny merytorycznej
  3. regulamin
  4. instrukcja do oferty

UWAGA!!! Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL