Wyniki pierwszego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2022

Przedstawiamy listę rankingową pierwszego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2022. Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

W pierwszym naborze wniosków do dyspozycji było 30 000 zł, które pozwoliło na sfinansowanie 11 wniosków i mikrodotacji, wyczerpując alokację środków finansowych przewidzianych na nabór.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej w pierwszym naborze #mikroDOTACJE2022

Wyniki oceny merytorycznej w pierwszym naborze #mikroDOTACJE2022