Wyniki drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2023

Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2023. Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

Wyniki drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2023