Wyniki drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2022

Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2022. Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej w drugim naborze #mikroDOTACJE2022