dokumentacja naboru 1(2024)

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi naboru w ramach pierwszego naboru wniosków w programie #mikrodotacje2024.


UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej – zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.


Pozostałe dokumenty dotyczące naboru wniosków:

  1. Regulamin programu #mikroDOTACJE2024
  2. Ogłoszenie o 1 naborze-mikrodotacje 2024
  3. Część 4 oświadczenia i podpisy-1_MD_2024
  4. Przykładowe porozumienie-grupa nieformalna
  5. Instrukcja do oferty-MD_2024
  6. Wniosek o projekt nabór 1 (wersja poglądowa)
  7. Karta poglądowa oceny formalnej
  8. Karta poglądowa oceny merytorycznej
  9. Wzór umowy na realizację mikrodotacji 2024
Skip to content