Na co zwrócić koniecznie uwagę podczas realizacji #mikroDOTACJI.

1. We wszelkich komunikatach do prasy proszę pamiętać o wymogu informacyjnym i umieszczać tekst „Finansowane ze środków Miasta Szczecin”. Oprócz tego pamiętajcie o zapisie z umowy: Organizacja zobowiązuje się do umieszczania logo programu „mikroDOTACJE”, logo Miasta Szczecin oraz logo Fundacji na wszystkich materiałach wytworzonych, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność. Wszystkie materiały promocyjno- informacyjne tworzone przez Organizację, przed ich wykonaniem, wymagają akceptacji ze strony Fundacji. Fundacja przekaże Organizacji właściwe do stosowania materiały graficzne w celach obowiązków informacyjnych. Wszelkie materiały graficzne są dostępne pod linkiem (GRAFIKA - LINK)

2. Pamiętajcie o terminie płatności. Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione w czasie trwania projektu. Co oznacza, że wszelkie ZUSy i zaliczki powinny być opłacone również w czasie trwania projektu!

3. W przypadku promowania wydarzenia/działań realizowanych w ramach mikroDOTACJI w mediach społecznościowych (facebook, twitter, instagram, youtube) prosimy o oznaczanie Sektor 3 Szczecin (@sektor3szczecin) oraz używanie oficjalnych hasztagów mikroDOTACJI - #mikroDOTACJE #mikroDOTACJE20...

4. Zachęcamy do tworzenia wydarzeń na facebooku. Pozwalają zwiększyć widoczność wydarzenia oraz dotarcie do większej grupy potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem beneficjentów.

5. Pamiętajcie o tym, aby przesłać do nas informacje prasowe, notki na stronę lub inne materiały o wydarzeniu, abyśmy mogli pomóc w jego promocji. Informacje będą umieszczane na naszej stronie www, kalendarzu wydarzeń NGO na stronie Sektor 3 Szczecin, w mediach społecznościowych oraz newsletterze.

6. Wydatki poniesione po terminie a dotyczące realizacji mikrodotacji nie będą uznane.