Nabór wniosków

W roku 2024 szczecińskie organizacje pozarządowe mogą starać się o wsparcie w ramach #mikrodotacji w przynajmniej dwóch naborach wniosków, przewidzianych do ogłoszenia w marcu i na przełomie sierpień/ wrzesień.

Do dyspozycji organizacji jest 120 000 zł i możliwość uzyskania wsparcia na jedno działanie, którego maksymalne wsparcie wyniesie 5000 zł (przy minimalnym dofinansowaniu 1000 zł). Organizacja zobowiązana jest do zapewnienia 10% wkładu własnego osobowego w realizację #mikrodotacji.

W ramach dwóch naborów wniosków budżet został rozdysponowany po połowie tj. 60 000 zł na każdy z naborów. W przypadku pojawienia się wydarzeń nagłych, które wymagają szybkiej reakcji organizacji pozarządowych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (jak np. poprzednio pandemia, wybuch wojny w Ukrainie), możliwe będzie otwarcie specjalnego naboru wniosków, w celu zapewnienia wsparcia bieżącego a środki na nabór specjalny będą pochodziły z ogólnej puli programu #mikrodotacje2024.

Skip to content