Wyniki drugiego naboru #mikroDOTACJE2023

Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2023.

Złóż wniosek

Dla realizatorów

Realizator

  • 80 000 zł złotych - środków mikrodotacji w roku 2023
  • 26 minimalna liczba inicjatyw w roku 2023
  • 50 000 szacowana minimalna liczba odbiorców działań w 2023 roku
  • 15 000 zł złotych - minimalny wkład własny w działania w roku 2023

Sektor 3 Szczecin to pierwsze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych utworzone na terenie Miasta Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego, które funkcjonuje nieprzerwanie od 2010 roku. Sektor 3 Szczecin prowadzony jest przez Fundację Sektor 3 i mieści się w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, które jest współrealizatorem zadania. Celem funkcjonowania Sektor 3 jest wspieranie organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców, którzy chcą się realizować w III sektorze, poprzez udzielanie bieżącego i systemowego wsparcia w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego czy aktywności społecznej. Od 2016 roku Sektor 3 Szczecin pełni rolę Operatora środków pochodzących z Gminy Miasto Szczecin, które lokalnym organizacjom przekazywane są w systemie regratingu.

Mapa zrealizowanych #mikroDOTACJI