Zostań członkiem komisji oceny wniosków

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na Członka Komisji Oceny Wniosków w ramach programu „#mikroDOTACJE2018” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – Program „mikroDOTACJE”, realizowanego przez Fundację Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie – Operatora programu regrantingowego.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w programie i złożą deklarację bezstronności oceny wniosków o mikrodotacje. Członkowie samodzielnie dokonują oceny złożonych wniosków o mikrodotacje zgodnie z regulaminem programu i poczuciem odpowiedzialności za wydatkowanie środków publicznych.

Ocena złożonych wniosków o mikrodotacje w roku 2018 odbywa się w okresach naborów II wniosków. Wnioski oceniane są na bieżąco do czasu oceny ostatniego złożonego wniosku o mikrodotację.

  • Nabór I – 01 – 21.03.2018 (ocena składanych wniosków), posiedzenie Komisji oceniającej – 22.03.2018 godz. 14.00.
  • Nabór II – 20.08 – 10.09.2018 (ocena składanych wniosków), posiedzenie Komisji oceniającej – 11.09.2018.

Członkowie Komisji Oceny Wniosków pracują w oparciu o regulamin programu oraz załączone do niego karty ocen wniosków o mikrodotacje. Udział w pracy Komisji Oceny Wniosków jest nieodpłatny, a członkowie Komisji są niezależni co do opinii.


Dokumenty dla zainteresowanych: