Termin nabór, forma przyjmowania wniosków.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programu oraz złożenia wniosku na realizację mikroDOTACJI, które będą przyczyniać się do rozwoju inicjatyw społecznych na terenie Miasta Szczecin. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Nabór wniosków na realizację inicjatyw w programie trwa w dniach

 • 1 nabór – w terminie od 22 lutego do 14 marca 2019 roku, realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku;
 • 2 nabór – w terminie od 23 sierpnia do 12 września 2019 roku, realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 23 września do 23 grudnia 2019 roku.

Składanie wniosków w ramach programu mikroDOTACJE odbywa się w oparciu o Regulamin programu oraz za pomocą wniosku o realizację mikroDOTACJI, który należy dostarczyć do Operatora, tj. Fundacji Sektor 3 w dniach trwania naboru wniosków na finansowanie inicjatyw. Jeden podmiot może złożyć dowolną ilość wniosków o mikroDOTACJĘ, z zastrzeżeniem, że w programie może otrzymać dofinansowanie maksymalnie dwa razy. Wypełnione, gotowe i podpisane, przez właściwe do reprezentacji organizacji osoby, wnioski można dostarczyć w terminie naboru, na dwa sposoby:

 • osobiście, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pokój 4/21,
 • elektronicznie, poprzez przesłanie podpisanych wniosków w formacie .pdf na adres e-mail Operatora, tj. biuro@sektor3.szczecin.pl (w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy tożsama, papierowa wersja będzie musiała być dostarczona do Operatora).

Wnioski przyjmowane są do dnia:

 • 1 nabór – do 14 marca 2019, do godziny 17.00,
 • 2 nabór – do 12 września 2019, do godziny 17.00.

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Maksymalna kwota dofinansowania mikroDOTACJI może wynieść 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikroDOTACJI.

Dokumenty do pobrania:

 • wniosek o mikroDOTACJE dla naboru 2, nabór 23 sierpnia – 12 września 2019 - wersja edytowalna [doc],
 • oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej - wersja edytowalna [doc],
 • karta oceny formalnej - wersja poglądowa [PDF],
 • karta oceny merytorycznej - nabór 1 - wersja poglądowa [PDF],
 • regulamin programu mikroDOTACJE2019 - wersja poglądowa [PDF],
 • porozumienia organizacja z grupą - wzór [doc].

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych przed złożeniem wniosku

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

 • (wtorek) 20 sierpnia 2019 o godzinie 15:30 w siedzibie w siedzibie Sektor 3 Szczecin (al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin),
 • (sobota) 24 sierpnia 2019 o godzinie 12:30 Plac Orła Białego (wejście od Katedry),
 • (środa) 28 sierpnia 2019 o godzinie 12:00 w siedzibie w siedzibie Sektor 3 Szczecin (al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE" istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.