Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programu oraz złożenia wniosku na realizację mikroDOTACJI, które będą przyczyniać się do rozwoju inicjatyw społecznych na terenie Miasta Szczecin. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.


Nabór wniosków na realizację inicjatyw w programie trwa w dniach

a) 1 nabór – w terminie od 1 marca do 21 marca 2018 roku, realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 roku;

b) 2 nabór – w terminie od 20 sierpnia do 10 września 2018 roku , realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 17 września do 15 grudnia 2018 roku.


Składanie wniosków w ramach programu mikroDOTACJE odbywa się w oparciu o regulamin programu oraz za pomocą wniosku o realizację mikrodotacji, który należy dostarczy do Operatora tj. Fundacji Sektor 3 w dniach trwania naboru wniosków na finansowanie inicjatyw. Jeden podmiot może złożyć dowolną ilość wniosków o mikrodotację, z zastrzeżeniem że w programie może otrzymać dofinansowanie maksymalnie dwa razy. Wypełnione, gotowe i podpisane przez właściwe do reprezentacji organizacji osoby wnioski można dostarczyć w terminie naboru, na dwa sposoby:

  1. osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, pokój 4/21 lub
  2. elektronicznie poprzez przesłanie podpisanych wniosków w formacie .pdf na adres e-mail Operatora tj. biuro@sektor3.szczecin.pl (w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inicjatywy tożsama, papierowa wersja będzie musiała być dostarczona do Operatora).

Wnioski przyjmowane są do dnia:

a) 1 nabór – do 21 marca 2018 do godziny 17.00,

b) 2 nabór – do 10 września 2018 do godziny 17.00.

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane. 


Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 2, nabór 20 sierpnia – 10 września 2018 –
wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],

wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 1, nabór 1 – 21 marca 2018 – wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],

oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej – wersja edytowalna [doc],

karta oceny formalnej – wersja poglądowa [pdf],

karta oceny merytorycznej – nabór 2 – wersja poglądowa [pdf],

karta oceny merytorycznej – nabór 1 – wersja poglądowa [pdf]

regulamin programu mikroDOTACJE

—————

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych przed złożeniem wniosku

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

  • (czwartek) 9 sierpnia 2018 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin, 
  • (poniedziałek) 20 sierpnia 2018 o godzinie 17:00 w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury,
  • (sobota) 25 sierpnia 2018 o godzinie 12:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin. 

 

  • (środa) 28 lutego 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin,
  • (sobota) 10 marca 2018 r. start o godzinie 11:00, Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, ul. Królowej Jadwigi 44B, Szczecin
  • (czwartek) 15 marca 2018 r. start o godzinie 16:30, siedziba Sektor 3 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl.