Ważne dokumenty dla realizatorów mikroDOTACJI2017

Poniżej można pobrać wzór sprawozdania oraz sposób opisu faktur, które są pokrywane ze środków pochodzących z mikroDOTACJI.

Przy okazji chcemy przypomnieć, że sprawozdanie z realizacji działań powinny być złożone najpóźniej 15 dni od dnia zakończenia działań przewidzianych w harmonogramie inicjatywy. Dodatkowo, do sprawozdania powinny zostać załączone kopie dokumentów księgowych potwierdzające wydatkowanie środków (dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem).

Trzeba również pamiętać, że przed ostatecznym złożeniem sprawozdania jest możliwość jego weryfikacji wraz z nami w celu uniknięcia ewentualnych błędów. Jeśli jest potrzebna pomoc w jakiejkolwiek kwestii dot. realizacji inicjatyw proszę śmiało się z nami kontaktować.


Dokumenty do pobrania: