1. Jak złożyć wniosek?

2. Ile wniosków może złożyć nasza organizacja?

3. Jakie są priorytety programu #mikrodotacje2018?

4. Jakie inicjatywy najlepiej realizować w ramach programu #mikrodotacje2018?

5. Jak wypełnić pole „tytuł projektu”?

6. Co wpisać w polu „rodzaj projektu”?

7. Jak określić cel realizacji i w jaki sposób podać wartości liczbowe?

8. Czy wszystkie pola wniosku o realizację mikrodotacji należy wypełnić?

9. Co oznacza, że pomysł określony w mikrodotacji powinien „inicjować nowe działania na rzecz odbiorców”?

10. Na co możemy wydać środki z mikrodotacji?

11. Budżet nie dzieli kosztów na administracyjne, merytoryczne, promocyjne? Jak je oznaczyć?

12.Jak bardzo szczegółowo rozpisać koszty realizacji mikrodotacji?

13. Jak oceniane są wnioski o mikrodotacje?

14. Jak wygląda współpraca z grupą nieformalną?

15. Kto powinien rozliczyć mikrodotację?

16. Co to jest grupa nieformalna?

17. RODO a mikrodotacje

18. Kiedy można ponosić koszty realizując mikroDOTACJE?