nabór 1(2024)


Informacje archiwalne:

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2024.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru – na wnioski czekamy od 1 do 21 marca 2024 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 1 kwietnia 2024 do 31 lipca 2024.

Program #mikroDOTACJE 2024 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2024 na realizację inicjatyw w programie #mikroDOTACJE 2024 przeznaczono 120 000 zł,  które zostaną rozdysponowane w minimum dwóch naborach:

 • w naborze 1 – 60.000 zł,
 • w naborze 2 – 60.000 zł.

W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze. 

Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 5.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Procedura naboru wniosków na realizację mikrodotacji odbywa się tylko i wyłącznie poprzez serwis Witkac.pl i ogłoszony tam, przez Fundację Sektor3, konkurs naboru wniosków.

Za działania priorytetowe w naborze pierwszym uznaje się:

 1. działania realizowane w ramach inicjatyw w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych (10-14.06.2024 r.), z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI (15.06.2024),
 2. inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne pod auspicjami organizacji pozarządowej,
 3. inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. inicjatywy realizowane przez młode organizacje pozarządowe.
 5. W roku 2024 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej – zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikroDOTACJE 2024.

 • Spotkanie informacyjne online 1 – 05.03.2024 (wtorek), godz. 12.00
 • Spotkanie informacyjne online 2 – 16.03.2024 (sobota), godz. 11.00
 • Spotkanie informacyjne online 3 – 18.03.2024 (poniedziałek), godz. 17.30

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi naboru w ramach pierwszego naboru wniosków w programie #mikrodotacje2024.

UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej – zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.

Wzór dokumentu o zapewnieniu dostępności do oferty w ramach programu znajduje się TUTAJ.


Pozostałe dokumenty dotyczące naboru wniosków:

 1. Regulamin programu #mikroDOTACJE2024
 2. Ogłoszenie o 1 naborze-mikrodotacje 2024
 3. Część 4 oświadczenia i podpisy-1_MD_2024
 4. Przykładowe porozumienie-grupa nieformalna
 5. Instrukcja do oferty-MD_2024
 6. Wniosek o projekt nabór 1 (wersja poglądowa)
 7. Karta poglądowa oceny formalnej
 8. Karta poglądowa oceny merytorycznej
 9. Wzór umowy na realizację mikrodotacji 2024

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99.

Najważniejsze dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu: www.mikrodotacje.pl. Wnioski składane za pomocą platformy Witkac.pl

Skip to content