mikrodotacje 2018 | drugi nabór wniosków

Od 20 sierpnia można składać wnioski w ramach drugiego naboru programu #mikrodotacje 2018. Na wnioski o maksymalnym dofinansowaniu 2000 zł czekamy do 10 września 2018 roku.

Program #mikroDOTACJE2018 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. W naszym założeniu, poprzez system mikrodotacji, chcemy aby inicjatywy realizowane przez organizacja pozarządowe z terenu Szczecina angażowały w ich realizację jak największą ilość osób realizujących i odbiorców działań. Za pomocą środków finansowanych na organizację i prowadzenie malych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

Nabór wniosków w ramach programu w roku 2018 odbywa się w dwóch turach:

2 nabór – w terminie od 20 sierpnia do 10 września 2018 roku ,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 17 września do 15 grudnia 2018 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

  • (czwartek) 9 sierpnia 2018 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin, 
  • (poniedziałek) 20 sierpnia 2018 o godzinie 17:00 w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury,
  • (sobota) 25 sierpnia 2018 o godzinie 12:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl.