Poniżej znajduje się lista ważnych dokumentów związanych z naborem wniosków w ramach programu mikroDOTACJE2018:

 1. wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 1, nabór 1 – 21 marca 2018 – wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],
 2. oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej – wersja edytowalna [doc],
 3. karta oceny formalnej – wersja poglądowa [pdf],
 4. karta oceny merytorycznej – wersja poglądowa [pdf],
 5. regulamin programu mikroDOTACJE2018 – wersja poglądowa [pdf], wersja online [www],
 6. porozumienia organizacja z grupą – wzór [doc].

Dokumenty dla organizacji realizujących działania w ramach programu mikroDOTACJE2018:

 1. wzór sprawozdania z realizacji mikroDOTACJI,
 2. wzór opisu faktur,
 3. zestaw podstawowych dokumentów do realizacji działań:
  1. umowa wolontariacka wersja poglądowa [pdf],
  2. karta pracy wolontariusza wersja poglądowa [pdf],
  3. wniosek o zaliczkę wersja poglądowa [pdf],
  4. rozliczenie zaliczki wersja poglądowa [pdf],
 4. zestaw grafik [rar].