Poniżej znajduje się lista ważnych dokumentów związanych z naborem wniosków w ramach programu mikroDOTACJE2018:

  1. wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 1, nabór 1 – 21 marca 2018 – wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],
  2. oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej – wersja edytowalna [doc],
  3. karta oceny formalnej – wersja poglądowa [pdf],
  4. karta oceny merytorycznej – wersja poglądowa [pdf],
  5. regulamin programu mikroDOTACJE2018 – wersja poglądowa [pdf], wersja online [www],
  6. porozumienia organizacja z grupą – wzór [doc].