Pakiet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniżej znajduje się lista ważnych dokumentów związanych z naborem wniosków w ramach programu mikroDOTACJE2019:

  1. wniosek o mikroDOTACJE dla naboru 2, nabór 23 sierpnia – 12 września 2019 - wersja edytowalna [doc],
  2. oświadczenie dla organizacji występującej jako Opiekun dla grupy nieformalnej - wersja edytowalna [doc],
  3. karta oceny formalnej - wersja poglądowa [PDF],
  4. karta oceny merytorycznej - nabór 1 - wersja poglądowa [PDF],
  5. regulamin programu mikroDOTACJE2019 - wersja poglądowa [PDF],
  6. porozumienia organizacja z grupą - wzór [doc].