Dokumenty dla organizacji realizujących działania w ramach programu mikroDOTACJE2019:

 1. wzór sprawozdania z realizacji mikroDOTACJI [doc],
 2. wzór opisu faktur [doc],
 3. zestaw podstawowych dokumentów do realizacji działań:
  1. umowa wolontariacka wersja poglądowa [pdf],
  2. karta pracy wolontariusza wersja poglądowa [pdf],
  3. wniosek o zaliczkę wersja poglądowa [pdf],
  4. rozliczenie zaliczki wersja poglądowa [pdf],
 4. zestaw grafik [rar].