Czas sprawozdań minął

Chcemy poinformować, że wszystkie sprawozdania dotarły w terminie. Jesteśmy na etapie ich sprawdzania, w przypadku nieprawidłowości będziemy się kontaktować z osobami wskazanymi we wnioskach.