Zostań członkiem komisji oceny wniosków

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur na Członka Komisji Oceny Wniosków w ramach programu „#mikroDOTACJE2018” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – Program „mikroDOTACJE”, realizowanego przez Fundację Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie – Operatora programu regrantingowego. Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie […]