#mikroDOTACJE2020 - rozpoczynamy drugi nabór!

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru - na wnioski czekamy od 10 września do 30 września 2020 r. Realizacja zadań możliwa jest w terminie: 05 października 2020 – 11 grudnia 2020.

Złóż wniosek

Dla realizatorów

Jest to sekcja gdzie organizacje realizujące #mikroDOTACJE mogą znaleźć informacje nt. realizacji wniosków oraz materiały do pobrania.

 • Dokumenty

  Opisy faktur, umowy.

 • Porady

  Na co zwrócić koniecznie uwagę podczas realizacji #mikroDOTACJI.

 • Grafiki

  Pakiet grafik do pobrania.

Realizator

 • 85 000 zł złotych - środków mikrodotacji w roku 2020
 • 43 minimalna liczba inicjatyw w roku 2020
 • 50 000 szacowana minimalna liczba odbiorców działań w 2020 roku
 • 13 750 zł złotych - minimalny wkład własny w działania w roku 2020

Sektor 3 Szczecin to pierwsze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych utworzone na terenie Miasta Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego, które funkcjonuje nieprzerwanie od 2010 roku. Sektor 3 Szczecin prowadzony jest przez Fundację Sektor 3 i mieści się w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, które jest współrealizatorem zadania. Celem funkcjonowania Sektor 3 jest wspieranie organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców, którzy chcą się realizować w III sektorze, poprzez udzielanie bieżącego i systemowego wsparcia w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego czy aktywności społecznej. Od 2016 roku Sektor 3 Szczecin pełni rolę Operatora środków pochodzących z Gminy Miasto Szczecin, które lokalnym organizacjom przekazywane są w systemie regratingu.

Mapa zrealizowanych #mikroDOTACJI

W tym miejscu można zobaczyć jak wiele wydarzeń odbyło się
dzięki wsparciu w ramach #mikroDOTACJI od roku 2016.