wyniki 1 naboru wniosków
#mikrodotacje2024

W 2024 roku w ramach programu mikrodotacje do dyspozycji organizacji jest pula 120 000 zł,
która będzie rozdysponowana w minimum dwóch naborach, po 60 000 zł w naborze.

Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.


Skip to content